Obogatitvene dejavnosti

Obogatitveni program se delno izvaja integrirano z osnovnim programom, delno pa je organiziran posebej za manjše skupine otrok. Izvaja se v dopoldanskem času. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnost izven vrtca in za katere je potrebno plačilo vstopnine in prevoza, krijejo starši skladno s cenami na trgu.

V letu 2017/2018 bomo organizirali dejavnosti, ki jih bodo vodile strokovne delavke vrtca ali šole in je brezplačen. Odvijale se bodo sledeče dejavnosti:

 • športna značka Mali sonček – otroci od 2. leta starosti naprej v posamični skupini
 • CENTRALNI VRTEC AGATA
  – Danica Zorko: pravljične urice 2 – 4 let,
  – Irena Pelko: likovne urice 4 – 6 let,
  – Jožica Maček: naravoslovne urice 4 – 6 let (17.10., 24.10., 21.11., 28.11., 19.12., 23.1., 30.1., 27.2., 6.3., 27.3., 3.4., 24.4. in 8.5.),
  – Alenka Cegnar: pevski zborček 4 – 6 let.
  ENOTA POJANE 59
  – Aleksandra Frelih: joga za otroke 5 – 6 let,
  – Jana Kloboves: pevski zborček 5 – 6 let.
  ENOTA JAVORJE
  – Antonija Dolenc: ustvarjalne urice 4 – 6 let,

  – Metka Šturm: pravljčne urice 4 – 6 let.

Z doplačilom staršev vrtec organizira tudi:

 • lutkovna predstava v vrtcu za otroke stare 1 – 6 leta,
 • Čarovnik Grega na obisku za otroke od 3. leta dalje (6. oktober 2017),
 • Lutkovno gledališče Ljubljana za otroke 3 – 6 let (februar 2018),
 • obisk živalskega vrta v Ljubjani (od 3. leta starosti dalje, oktober 2016),
 • plavalni tečaj v Kranju (predšolski, maj 2018),
 • plesne urice plesne šole Studio Ritem za otroke stare 3 – 6 let,
 • skupinsko fotografiranje.

NADSTANDARDNI PROGRAM

 • letovanje na morju v Pacugu za otroke, stare 5 – 6let (maj 2018), vodja letovanja Špela Režen,
 • dvodnevni tabor na kmetiji pri Ožbetu v Četeni Ravni za otroke stare 4 – 5 let (maj 2019), vodja tabora Jožica Maček.