Obogatitvene dejavnosti

Obogatitveni program se delno izvaja integrirano z osnovnim programom, delno pa je organiziran posebej za manjše skupine otrok. Izvaja se v dopoldanskem času. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnost izven vrtca in za katere je potrebno plačilo vstopnine in prevoza, krijejo starši skladno s cenami na trgu.

V letu 2018/2019 bomo organizirali 1x mesečno (4. petek v mesecu) obogatitvene – tematske dejavnosti, ki jih bodo vodile strokovne delavke vrtca. Odvijale se bodo sledeče dejavnosti:

  • 27. september 2018: POZDRAV JESENI

Z doplačilom staršev vrtec organizira tudi:

  • lutkovna predstava v vrtcu za otroke stare 1 – 6 leta,
  • Lutkovno gledališče Ljubljana za otroke 3 – 6 let (februar 2019),
  • obisk živalskega vrta v Ljubjani (od 3. leta starosti dalje, oktober 2018),
  • plavalni tečaj v Kranju (predšolski, maj 2019),
  • plesne urice plesne šole Studio Ritem za otroke stare 3 – 6 let,
  • skupinsko fotografiranje.

NADSTANDARDNI PROGRAM

  • letovanje na morju v Pacugu za otroke, stare 5 – 6let (maj 2019), vodja letovanja Špela Režen,
  • dvodnevni tabor na kmetiji pri Ožbetu v Četeni Ravni za otroke stare 4 – 5 let (maj 2019), vodja tabora Špela Režen.