Program prireditev

PROGRAM PRIREDITEV v šol. l. 2017/2018

 • praznovanje 30-letnice Vrtca Agata – 20. september 2017,
 • praznovanje jeseni,
 • teden otroka 2.  – 8. oktober 2017 “Povabimo sonce v šole”,
 • tradicionalni slovenski zajtrk – 17. november 2017,
 • praznični december,
 • pustovanje – pustni torek, 13. februar 2018,
 • Gregorjevo – 12. marec 2018,
 • prihod pomladi,
 • dan otroške književnosti – 2. april 2018,
 • dan zemlje – 22. april 2018.

OSTALE DEJAVNOSTI

 • obisk gasilcev,
 • obisk knjižnice Ivana Tavčarja v  Poljanah,
 • obisk galerije v Štefanovi hiši,
 • bralna značka v vrtcu,
 • skrb za zdrave zobe,
 • zdravstvene delavnice v sodelovanju z ZD Šk. Loka,
 • sodelovanje s šolo (obiski v šolski knjižnici, plesne urice, druženje z učenci in glasbeniki),
 • vključevanje v različne natečaje čez celo šolsko leto.

PRIREDITVE S STARŠI:

 • novoletni bazar skupaj z OŠ Poljane “SEJEM BIL JE ŽIV” – december 2017,
 • prihod pomladi – po skupinah – marec 2018,
 • 2. roditeljski sestanek – konec maja 2018,
 • zaključek šolskega leta celega vrtca – junij 2018.