Projekti

PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 • PROJEKT »EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA« –Eko koordinatorka za vrtec: Aleksandra Frelih

  Namen projekta je v okoljevarstvenem duhu vzgajati naše najmlajše, saj so odpadki in onesnaževanje sveta vedno večji problem. V otrocih želimo vzbuditi zavedanje in skrb za naše okolje, jim priučiti navade, ki bi posledično vplivale na kvaliteto življenja.
  Ne pozabimo, da pri tem projektu oz. načinu življenja lahko sodelujemo prav vsi.

  Povezava na EKO PORTAL vrtca Agata

 • Simbioza giba, oktober 2018 – to bo teden, ki bo predramil mlajše generacije in spomnil starejše, da obstaja tisto nekaj, kar jih združuje. Da vedno in povsod lahko govorijo isti jezik. Jezik zdravja, pravega načina življenja, sreče, trenutkov in funkcionalnih teles, ki ne poznajo in priznavajo let. Jezik, ki za svoje izražanje in sporazumevanje ne potrebuje besed. Jezik, ki mu pravimo gibanje.
 • Športni program MALI SONČEK – koordinatorica Špela Režen
 •  ZDRAVJE V VRTCU – koordinatorica Danica Zorko

zdravje-v-vrtcu“Kar se Janezek nauči, to Janez zna.« V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti.

zlozenka-programa-zdravje-v-vrtcu

Rdeča nit programa je “Medgeneracijsko sodelovanje”.
S tem pojmom mislimo predvsem na generacije otrok, staršev, starih staršev in še starejših.
Z rdečo nitjo želimo opozoriti predvsem na več vsebin:
– da je staranje neizbežen naravni proces za vs aživa bitja (otroci se o tem učijo, naj se ne bojijo starejših, ne govorimo o zaključku življenja),
– v vsakem okolju so tudi starejši prebivalci (otroci lahko raziskujejo v okolju, jih poiščejo, ne zgolj v DSO, lahko v ulici, naselju),
– starejši imajo določena znanja, izkušnje, čas, ki ga lahko namenijo mladim (otroci tako pridobijo nova znanja, ki jih morda nebi in si tako širijo obzorja),
– starejši imajo določena znanja, izkušnje, čas, ki ga lahko namenijo mladim (otroci tako pridobijo nova znanja, ki jih morda nebi in si tako širijo obzorja),
– pri tem pa pridobijo tudi starejši, ki bodo sprva morda celo presenečeni.

Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni – priporočila za starše


 • TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA – Enota Javorje in Enota Poljane 59 Lovski dom), vodijo Antonija Dolenc, Tatjana Ravnikar, Aleksandra frelih, Barbara Bohinc, Jana Kloboves in Katarina Špiček.
  Cilj projekta je pogledati in raziskati zanimivosti domačega kraja Poljane skozi otroške oči in njihovega razumevanja in dojemanja. Vzgojiteljice in otroci so se odločili, da kraj spoznajo v njegovi raznoliki umetniško kulturni lepoti, naravnih znamenitostih, pomembnih objektih in ljudeh, ki so za vedno zaznamovali ta kraj s svojimi prispevki, znanjem in sposobnostjo na kulturno umetniškem področju. Na zanimiv, svojstven  način pod naslovom »CVETJE V JESENI« – »Po stopinjah Ivana Tavčarja« ga bodo prikazali domači okolici in ljudem, ki bi zašli v naš kraj. Najbolj pa je pomembno, da bodo otroci v projektu aktivno sodelovali, ustvarjali, raziskovali, spoznavali, mnogo novega doživljali in pridobivali nova spoznanja in navdih.
 • SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO – vodi Tina Mlinar Rozinger