Pravilniki

  • PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V VRTEC (pdf)
  • PRAVILNIK O OBRAVNAVANJU NASILJA V DRUŽINI ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE (pdf)
  • ZAKON O ZAVODIH (ZZ)
  • ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU (ZOFVI-UPB5-1)